Oftalmologie, Optometrie si Optica Medicala - Timisoara
Personal Medical
BETA OPTIC - OFTALMOLOGIE - OPTOMETRIE - OPTICA MEDICALA
Oftalmologie
Dr. Gherman (Ionica) Cristina
Dr. Oros Nicoleta
Dr. Sabau Cristian
Dr. Doina Moldoveanu
Tehnician Optometrist / Optician Medical
Cristina Banu